Opatówek (woj. wielkopolskie): przystępujemy do Wielkiej Koalicji Gmin

27 listopada 2020

Gmina Opatówek przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”. Patronat nad realizacją kampanii sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Koordynatorem współpracującym z Krakowską Akademią Profilaktyki jest Dzielnicowy Komisariatu Policji w Opatówek Artur Woźniak.

– Działamy w reżimie sanitarnym, ale cały czas otaczamy mieszkańców opieką. Wiemy, jak ważne są działania profilaktyczne w czasie pandemii. Musimy chronić młodzież i dorosłych – mówi Burmistrz Sebastian Wardęcki.

Materiały kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” są wykorzystywane przez policję podczas rutynowych kontroli. Część ulotek i plakatów trafiła także do biblioteki i ośrodka zdrowia. Planowane jest także dystrybuowanie materiałów za pośrednictwem stacji benzynowych.

Opatowek-5

– Jesteśmy bardzo aktywni, realizujemy mnóstwo programów profilaktycznych, m.in. Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, którego celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie czynników chroniących. Docieramy także do przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą alkoholu, uczymy odpowiedzialnej sprzedaży. Współpracujemy z różnymi organizacjami, policją i szkołami – wyjaśnia Burmistrz.

Opatowek-6

W gminie realizowana jest m.in. akcja „Bezpieczny Opatówek”. Wspólnie z policją samorząd propaguje noszenie odblasków. W komisariacie zainstalowano alkotester. – Każdy z mieszkańców może z niego bezpłatnie skorzystać i upewnić się, czy może prowadzić pojazdy mechaniczne – tłumaczy Sebastian Wardęcki.

Dzielnicowi dystrybuują wśród mieszkańców różnego rodzaju materiały profilaktyczne i promujące aktywny tryb życia. W gminie odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe.

Opatowek-7

W ramach działalności profilaktycznej w Opatówku działa świetlica środowiskowa. Placówka przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych z rodzin z problemem alkoholowym, z utrudnioną socjalizacją albo zaburzeniami zachowania czy trudnościami w nauce. Dzieci mogą liczyć w świetlicy na ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie psychologów i terapeutów.